Clothing Store Near Me
Darshan's Odeya Kannada Movie Trailer 2019 | Moviez

December 1, 2019

Darshan's Odeya Kannada Movie Trailer 2019

By on December 1, 2019


Odeya (2019) Kannada Movie Info:

Movie : Odeya

Directed By : M.D.Shridhar

Produced By : N.Sandesh

Music By : Arjun Janya

Edited By : K.M.Prakash

Language : Kannada

Release Date : December 20,2019

Odeya Kannada Movie Cast :


Darshan

Sanah Thimmayyah

Devaraj

Ravi Shankar

Sharth Lohithashwa

Sadhu Kokila

Chikkanna

Yashs Surya

Samarth

Pankaj Narayana

Niranjan

Chithra Shenoy

Ashwini Gowda

Malathishri

Odeya Kannada Movie Trailer